ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника icon

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника

Реклама:НазваниеОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника
Дата22.08.2013
Размер177 Kb.
ТипДокументы
источник


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Жоғары кәсіптік білім

БАКАЛАВРИАТ

Бекітемін

ЖЭФ Деканы

________ М.У. Зияханов «___»_______2012 ж.


ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)


ЭЛЕКТРОНИКА


5B070200 -"«Автоматтар және басқару»

мамандығы бойыншаОқу формасы

Күндізгі оқу

Кредит саны

3

Курс

2

Семестр

3

Емтихан

3 семестр

Барлық сағаттар саны

127 сағат;

Аудиториялық сабақ (сағат)

52 сағат;

Дәріс (сағат)

30 сағат;

Зертханалық сабақ

15 сағат;

Практикалық сабақ

7 сағат;

СОӨЖ

30 сағат;

СӨЖ

45 сағат;

ЕГЖ

3

Рубеждік бақылау

2Алматы-2012


"Электроника" пәнінің жұмыс бағдарламасы, 050702 -"«Автоматтар және басқару» мамандығына арналған 2006 жылы 1 қыркүйекте енгізген типтік бағдарлама сәйкес орындалған.


Оқу бағдарламасы 2012 жылғы 20 маусымда «Электроника» кафедрасының мәжілісінде қаралып, құпталды. № 10 хаттама.

Жұмыс бағдарламасын құрастырған аға оқытушы Жұмағазин Б.А.


КЕЛІСІЛДІ:

«Инженерлік кибернетика»

кафедрасының меңгерушісі

____________________ Хисаров Б. Д.

«Электроника» кафедрасының меңгерушісі

____________________ А.Т. Ибраев


^ 1 Пәннің мақсаты мен міндеті

1.1 Пәннің мақсаты


Пәнді оқытып үйретудің мақсаты студенттерге автоматты басқару жүйелерінде қолданатын электрондық аспаптар мен құрылғылардың жұмыс істеу принциптерінің теориясы, талдау тәсілдері, сұлбалық құрылысының негіздері, жобалау, моделдеу және құрастыру әдістері жөнінде тыңғылықты білім беру.

^ 1.2 Пәннің міндеті

Пәнді оқып – үйрету нәтижесінде студенттер:

- электрондық құрылғылардың және олардың негізгі элементтерінің құрылымын талдау жолдарын, олардың жұмыс істеу принциптерін, оның ішінде дифференциалдық каскадтар мен операциалық күшейткіштердің, цифрлық интегралдық микросхемалардың, электрондық сүзгіштер мен генераторлардың, осылардың негізінде құрылған аналогты сигналадарды өңдеу құрылғыларының және цифрлық электрондық құрылғыларының жұмыс істеу негіздері мен құрылысын білуі тиіс;

– көп каскадты және қуат күшейткіштерін, электрондық сүзгіштер мен генераторларды, түрлендіргіштер мен компараторларды және цифрлық электрондық құрылғыларыды есепетеп жасау әдістерін білуі тиіс;

- күшейткіштердің, сан түрлі аналогты және цифрлық құрылғылардың негізгі параметрлерімен сипаттамаларын тәжірибе арқылы анықтау жолдарын білуі тиіс;

- аналогты және цифрлық электрондық құрылғылардың соңғы жетістіктерінің физикалық негіздерін түсініп, олардың келешек даму бағыттарына, болашағына түсінік бере білуі тиіс және қазіргі кездегі аналогты және цифрлық интегралдық микросхемалардың айрықша қасиеттерін, олардың сұлба техникасын және жұмыс істеу режимдерін туралу амалдарын білуі тиіс.

1.4 Пререквизиттер

Пән негізінен физика, математика, электр тізбектерінің теориясы, электрлік және радиотехникалық өлшеу, цифрлық құрылғылар және есептеу техникасының негіздері сабақтарынан алынған білімдерге негізделген

1.5 Постреквизиттер

Пән «Сызықтық және сызықтық емес автоматты реттеу жүйелері», «Микропроцессорлық жабдықтарды басқару жүйесінде қолдану» және «Типтік технологиялық процесстер мен өндірістерді автоматтандыру» пәндерін оқып-үйренуде пайдалнылады.


^ 2 Білімді тексеру және бағалау


Кредиттік технология бойынша «Электроника» пәнін оқитын бакалавриаттардың сабақтарға міндетті түрде қатысуды, үй тапсырмаларының уақытылы орындалуын, сабақтарға аралық және қортынды бақылау формаларына мұқият дайдалуды талап етеді.

«Электроника» пәні курсқа қатысушы бакалавриаттардың білімін бағалаудың насандыры:

- күнделікті тексеру (сабаққа қатысу, курстық, лабораториялық және практикалық есептеу жұмыстарын қорғау т.т.ғ);

- межелік бақылау (өз бетімен жұмыс жүргізу және тест тапсыру);

- аралық аттестация (пән бойынша экзамен бағасы (Цпэ));

- қортынды емтихан Цқэ.

Қорытынды баға саны Црр - рейтингілік рұқсатнама бағасымен Цпэ - пән бойынша экзамен бағасының қосындысынан тұрады:


Цқ = 0,6 Црр + 0,4 Цпэ


бұнда: Цпс – студентің білім сапасын практикалық сабақтардан анықталғаннан кейін, қойлған бағасы; Цкж – курстық жұмысты орындап, қорғағаннан кейін қойлған бағасы; Цлж - лабораториялық сабақтарды орындап, қорғағаннан кейін қойлған бағасы; Цра – межелік аттестациядан кейін анықталып, қойлған бағасы.

Электроника пәнінің рейтингілік рұқсатнама бағасы мынандай формуламен анықталады:


Црр = 0,1 Цпс + 0,1 Цлж + 0,2 Цкж + 0,2 Цра


Келтірілген бағалар 9 балдық жүйемен есептеліп, оқитын бакалавриаттардың жұмысын бағалау 1-кесте бойынша жүргізіледі.


^ 1-кесте. Студенттердің білімін бағалау.

Баға

Әріптік эквиваленті

Пайызға шаққанда мәні, %

^ Баллға шаққанда мәні

Өте жақсы

А

95-100

9
А-

90-94

8

Жақсы

В+

85-89

7
В

80-84

6
В-

75-79

5

Қанағат

C+

70-74

4
С

65-69

3
С-

60-64

2
D+

55-59

1
D

50-54

0

Қанағат емес

F

0-49
Студенттердің сабақ жіберіп қойыуы, жіберген сабақтардың санына сәйкес күнделікті бағалаудың бағасын пропорционалды төмен түсіртеді.

Рейтингілік рұқсатнама бағасын есептеу үшін келесі шарттар орындалуы керек:

- пәннің бағдарламасы толық орындалуы тиіс;

- Жұмыстардың барлық түрлерінен толық есеп берілуі тиіс;

- қортынды межелік аттестацияда тесттегенде жетістікті болуы тиіс.

Егер студент жоғарғы келтірген шарттардың біреуін орындамаса, онда оған қанағатемес деген баға қойылады.

Қайта тест өту және экзаменді қайта тапсыру, пәнді ақша төлеп, кайта оқып шыққаннан кейін ғана рұқсат етіледі.


 1. ^

  Пән мазмұны

  1. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар^ Тақырыптың аты

Дәріс

Сағат саны

ЗЖ

Пр.

СОӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе

2

1

-

2

3

2

Жартылай өткізгіштердің зоналық теория негіздері

2

1

-

2

3

3

Жартылай өткізгіштік диодтар

2

1

-

2

3

4

Биполярлық транзисторлар

2

1

-

2

3

5

Биполярлық транзисторларды қосу сұлбалары мен күшейту каскадтарының жұмыс істеу режимдері

2

1

-

2

3

6

Өрістік транзисторлар

2

1

-

2

3

7

Ауыстырып қосқыш жартылай өткізгіштік аспаптар

2

1

-

2

3

8

Оптоэлектрондық аспаптар мен индикаторлар

2

1

-

2

3

9

Электрондық күшейткiштер жайлы негізгі түсініктер

2

1

1

2

3

10

Ақырғы және дифференциалды күшейткіш каскадтары

2

1

1

2

3

11

Операциялық күшейткіштер

2

1

1

2

3

12

Аналогты сигналдарды өңдеуді қамтамасыз ететін құрылғылар

2

1

1

3

3

13

Электрондық генераторлар

2

1

1

2

3

14

Цифрлық ИМС негізіндегі электроника элементтері

2

1

1

2

3

15

Есте сақтау мүмкіндігі бар жадылық сұлбалар

2

1

1

2

3

16
2

1

1

2

2

Барлығы:

30

15

7

30

45
  1. ^ ӘР ТАҚЫРЫПТЫҢ МАЗМҰНЫТақырып атаулары

Тақырып мазмұны

1

Кіріспе

Басқару жүйесінің электрондық аспаптары мен құрылғыларындағы сигналдар жайлы нег негізгі түсініктер. Сигналадрдың түрлер, параметрлері мен сипаттамалары. Аналогты, дискретті және цифры сигналдар. Кернеу, ток және түйісу сигналдары. Электрондық құрылғылардың негзгі элементтік базисі жайлы түсініктер. Электрониканың пассивтік элементері: резисторлар, сиымдылықтар, индуктивтер мен трансформаторлар. Электрониканың активті элементері - электрондық аспаптар, оларды жіктеу.

2

Жартылай өткізгіштердің зоналық теория негіздері

Өткізгіштер, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер. Өзіндік және қоспалы жартылай өткізгіштер. Жазықтық электронды-кеміктік p-n өткелегі. P - n өткелегінің жайбарақат жағдайы мен тіке және кері ығысуы. P - n өткелегінің вольт-амперлік сипатамасы мен негізгі параметрлері. P - n өткелегінде болатын ойықтар және олардың қасиеттері. P - n өткелегінің эквиалентік сұлбасы. P - n өткелегінде болатын өтпелі процесстер. P - n өткелегін жасау әдістері.

3

Жартылай өткізгіштік диодтар

Жартылай өткізгіштік диодтарды талдау. Түзеткіш диодтары. Импульстік диодтар. Стабилитрондар. Варикаптар. Туннелдік диодтар. Айналдырма диод. Шотки диоды. Өте жоғарғы жиілікті диодтар. Жартылай өткізгіштік кедергілер.

4

Биполярлық транзисторлар

Биполярлық транзистордың жұмыс істеу принципі. Биполярлық транзистордың іске қосу сұлбалары. Биполярлық транзистордың ортақ эмитерлі, ортақ базалы және ортақ коллекторлы іске қосу сұлбаларына сәйкес параметрлері мен сипаттамалары. Диодтарды таңбалау.


5

Биполярлық транзисторларды қосу сұлбалары мен күшейту каскадтарының жұмыс істеу режимдері

Ортақ эмиттерлі (ОЭ) күшейту каскады. Жүктемелік сызықта жұмыс нүктесін таңдау. Жұмыс нүктесін температурадан тұрақтандыру. ОЭ сұлбасының негізгі параметрлері: токты және кернеуді күшейту коэффициентері, кiрiсi және шығысы кедергілері. ОЭ сұлбасының амплитуда-жиілктік және фаза-жиіліктік сипаттамалары. Ортақ база (ОБ) сұлбасы мен ортақ коллектор (ОК) сұлбасының айрмашылықтары. Биполярлық транзисторларды таңбалау.

6

Өрістік транзисторлар

Реттелмелі p-n өткелегі бар өрістік транзисторлар. Жекеленген тетігі бар өрістік транзисторлар. Өрістік транзисторлардың ортақ стокты, ортақ базалы және ортақ истокты іске қосу сұлбаларына сәйкес параметрлері мен сипаттамалары.


7

Ауыстырып қосқыш жартылай өткізгіштік аспаптар

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/electron/p0018.gifДинистор. Тринистор. Бір өткелді транзистор. Тиристордың жұмыс істеу принципі. Тиристорды іске қосу сұлбалары. Тиристордың параметрлері мен сипаттамалары. Тиристорды басқару әдістері.Кестенің жалғасы

8

Оптоэлектрондық аспаптар мен индикаторлар

Оптоэлектрондық аспаптардың ерекшеліктері. Сәуле шығарғыш аспаптар. Сәуле қабалдағыштар. Оптроның түрлері, көрсеткіштері мен сипаттамаларыі. Оптоэлектрондық интегралдық аспаптар. Индекаторлар.

9

Электрондық күшейткiштер жайлы негізгі түсініктер

Электрондық күшейту принципі. Электрондық күшейткiштердің құрылғыларының жiктемесi. Күшейткіштердің негiзгi көрсеткiштерi мен сипаттамалары. Күшейткіштер құрылғыларының негізгі техникалық параметрлері.

Кері байланыс және оның аналогты құрылғылардың көрсеткіштері мен сипаттамаларына әсері. Кері байланыс қызметі мен түпкі бастамасы мен түрлері. Оны қамтамасыз етудің негізгі тәсілдері. Кері байланыстың күшейткіш құрылғылары және аналогтық құрылғылардың негізгі көрсеткіштері мен сипаттамаларына әсері. Осы құрылғылардың параметрлерінің өзгеруіне сезімталдығы.

10

Ақырғы және дифференциалды күшейткіш каскадтары

Ақырғы күшейткіш каскадтары. Ақырғы күшейткіш каскадтарының түрлері: бір тактілі және екі тактылы каскадтар. Трансформаторлы және трансформаторсыз қосылатын каскадтар. Импульстік С және Д қуат күшейткіштері.

Дифференциалды күшейткіш каскадтары. Дифференциалды күшейткіш каскадтарының негізгі айырмашылықтары. Айырымдық сигналдарды күшейту және синфаздық сигналдарды әлсірету тәсілдері. Синфаздық бөгеттердің коэффициентін жоғарлату әдістері.

11

Операциялық күшейткіштер

Операциялық күшейткіштер, олардың жіктемесі, негізгі көрсеткіштері мен параметрлері. Операциялық күшейткіштердің басты құрылымдары мен каскадтары. ОК арқылы тұрақты және айнымалы ток күшейткіштерін құру тәсілдері. Операциалық күшейткіштердің орнықтылығы мен түзету тізбектері. Операциялық күшейткіштердің көмегімен, сигналдарды инверттейтін немесе инверттемейтін күшейткіштер. Аналогты сигналдар қосқыштар. Интеграторлар және дифференциаторлар. Айырымдық күшейткіштер. Логарифмдеуші және антилогарифмдеуші күшейткіштер. Аналогты сигналдарды көбейтуіштер мен бөлгіштер, және амплитуда мен фазаларды детектрлеуіштер.


12

Аналогты сигналдарды өңдеуді қамтамасыз ететін құрылғылар

Кедергілерді түрлендіргіштер. Кедергі конверторы мен инверторларын, басқарылылатын қорек көзі арқылы іске асыру. Кернеуді токқа түрлендіргіш (КТТ), токты кернеуге түрлендіргіш (ТКТ), кедергіні кернеуге түрлендіргіш (ККТ) және жиілікті кернеуге түрлендіргіш (ЖКТ). Компараторлар мен электрлік тербеліс генераторлары. Аналогтық кернеу компараторлары. Кернеу компараторларының сипаттамалары, жіктелуі және қолданылуы.


13

Электрондық генераторлар

Генераторлардың міндеті мен түрлері. Генераторлардың құрудың түп нұсқасы. RC- және LC – синусоидалдық тербеліс генераторлары. Реалаксациялық тербеліс генераторлары. Автотербелмелі және күтпелі тербеліс генераторлары. Кернеуі сызықша өзгеретін генератор.
Кестенің жалғасы

14

Цифрлық ИМС негізіндегі электроника элементтері

Цифрлық ИМС негізіндегі электроника элементтері. Буль алгебрасының негіздері. Логикалық сұлбалар. Комбинациялық сұлбаларды ықшамдау. Нышандағыш. Айқындағыш және мултиплексор.

15

Есте сақтау мүмкіндігі бар жадылық сұлбалар

Есте сақтау мүмкіндігі бар жадылық сұлбалар. Интегралдық триггерлер. Импульстер санын есептеу мен сақтау. Тіркеуіштер мен санауыштар.

Цифрлық-аналогтық түрлендіргіштер. Аналогтық-цифрлық түрлендіргіштер.
^

4 Ұсынылған практикалық сабақтар тізімі


4.1 Диодтардың сипаттамаларын талдау және моделдерін тұрғызу.

4.2 Биролярлық транзистордың статикалық және динамикалық сипаттамаларын тұрғызу.

4.3 Транзисторлардың тұрақты токта жұмыс істеуін және туралан-дыруды қамтамасыз етуші тізбектерді есептеу.

4.4 Алдын-ала күшейту каскадтарын есептеу.

4.5 Күшейту каскадының жиіліктік және ауысу сипаттамаларын түзету тізбектерін есептеу.

  1. Ақырғы каскадтарды есептеу.

4.7 Операциалық күшейткіштер негізіндегі құралған құрылғыларды есептеу.

4.8 Активті RC сүзгіштерін есептеу.
^

5 Ұсынылған лабораториялық жұмыстар тізімі


5.1. Шалаөткізгіш диодтардың және стабилитронның статикалық вольтамперлік сипаттамаларын зерттеу.

5.2. Ортақ эмиттер мен ортақ базамен косылған транзисторлардың статикалық вольтамперлік сипаттамаларын зерттеу.

5.3. Өрістік транзисторлардың сипаттамаларын зерттеу.

5.4. Күшейткіштердің сипаттамаларын зерттеу.

5.5. Операциялық күшейткіштегі (ОК) терістейтін және терістеметін күшейткіштерді зерттеу.

5.6. Синусоидалды импульстық генераторды зерттеу.

5.7. Түзеткіш схемаларын зерттеу.

5.8. Логикалық элементтердегі схемаларды зерттеу.

5.9. Цифрлы-аналогты және аналогты-цифрлы түрлендіргіштерді зерттеу.

5.10. Кернеу тұрақтандырғыштарыды зерттеу.

^

3 Ұсынылған әдебиеттер тізімі

 1. Нұрманов М.Ш. Автоматиканың электрондық қүрғылары. 1-бөлім. Алматы.: Кітап, 1990.- 111 б.

 2. Нұрманов М.Ш. Автоматиканың электрондық қүрғылары. 11-бөлім. Алматы.: КазИНТлИ, 1993.-126 б. , '

 3. Нұрманов М.Ш., Ибраев А.Т. Жартылай өткізгіш аспаптар. Алматы.: ҚазПТИ, 1990. – 73 б.

 4. Нұрманов М.Ш., Қүрманов А.Т., Жанғозин Ә.Ж. Электроника және микросхематехника. Окулық. Алматы.: ҚР ІІМ, 2000. - 233 б.

 5. Нұрманов М.Ш. Электронды - ионды технология процесстері мен жабдықтары. Оқулык. Алматы.: ҚазҰТУ, 2002. -210 6. 'і

 6. Берікүлы Ә. Техникалық электроника. Оқулык. Алматы.: Білім, 1995. - 195.

 7. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М: ВШ, 1982. - 496 с.

8. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. М: ВШ, 1987. 479 с.
9: Ерофеев Ю.Н. Импульсная техника. М.:ВШ,1984.391с.

 1. Лачин В.И., Савелов Н.С. Элетроника. Ростов н/Д Феникс, 200і„-448с.

 2. Прянишников В.А.Электроника. Курс лекций. Санкт-Петербург: Корона принт, 1998.- 400с.

12. Нұрманов М.Ш., Қопарова А.Т., Шайхин А.К. Электроника аспаптары мен кұрылғылары. Электроника мен микросхемотехникадан лабораториялық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар. Алматы.:ҚазҰТУ,1999.-32 б.

Қосьшша;

 1. Забродин Ю.С. Промышленная электроника.-М.:Высшая школа, 1982.

 1. Герасимов В.Г., Князьков О.М.Драснолольский А.Е., и др.-Основы яромышленной электроники. М.: Высшая школа,І986.

 1. Токхейм Р. Основы цифровой электроники. М.Мир, І982

 2. Лисен Й. Курс цифровой электроники: В 4-х томах.-М.:Мир, 1987.,

 1. Быстров Ю.А. и др. Электронные приборы и устройства на их основе: Справочная книга.- Мир.: И 17 РадиоСофт, 2002.Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconПрограммалау Технологиясы пәні бойынша ОҚыту бағдарламасы (Syllabus)
Курс бағдарламасы (Syllabus) бакалавриаттың жұмыстық оқу жоспарына, № хаттама 20 ж және «Программалау технологиясы» пәнінің жұмыс...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconКоммерциялық емес акционерлік қОҒам алматы энергетика және байланыс университеті
«Электроника және аналогтық құрылғылар схемотехникасы 1» пәнінің курс бағдарламасы 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconКурс бағдарламасы (syllabus) «экономика және өндірісті ұйымдастыру»
Курс бағдарламасы (Syllabus) пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасаған э.ғ. к., доцент Түзелбаев Б. И

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconSyllabus т.ғ. к. Артюхин В. В және аға оқытушы Накисбекова Б. Р
Курс бағдарламасы (Syllabus) т.ғ. к. Артюхин В. В және аға оқытушы Накисбекова Б. Р. «Мобильді телекоммуникация және цифрлы тарату...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника icon«20» 05 2012ж курс бағдарламасы (Syllabus) ret4313 – «3-сатылық жылжымалы байланыс желілері мен жүйелері»
Жұмыс бағдарламасын құрастырған: доцент, т.ғ. к. Артюхин В. В., аға оқытушы Кондратович А. П. пәннің типтік бағдарламасы негізінде,...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconSyllabus доцент Агатаева Б. Б. және аға оқытушы Сарженко Л. И
Курс бағдарламасы (Syllabus) доцент Агатаева Б. Б. және аға оқытушы Сарженко Л. И «Мобильді телекоммуникация және цифрлы тарату жүйелері»...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconКомпьютерлік технологиялар пәнінің бағдарламасы (syllabus)
Курс бағдарламасын «Электроника» кафедрасының аға оқытушысы Абдрешова С. Б. құрастырған

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconЛекции по дисциплине «Ғарыштық технологиялар» пәнінен 15 жыл бойы дәріс оқиды
Курс бағдарламасын (Syllabus) құрастырған: Профессор Коньшин С. В. ҚР 08. 028-2009 мжбс және 5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconКоммерциялық емес акционерлік қОҒам алматы энергетика және байланыс университеті
...

ОҚу бағдарламасы (syllabus) электроника iconZhZhTP4318 Жылуэнергетикасындағы технологиялық процесстерді автоматты басқару жүйелері
«Жылуэнергетикасындағы технологиялық процесстерді автоматты басқару жүйелері» пәнінен оқу бағдарламасы (Syllabus) 5В071700 «Жылуэнергетика»...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©eduzno.ru 2000-2013
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы